Anëtarët e Klubit të Fotografisë janë mbledhur së bashku nën ombrellën e Kryesisë së KFOR-it Turk në Kosovë dhe Institutit Junus Emre Prishtinë, Prizren dhe Pejë

27/09/2018

Kanë filluar veprimtaritë për sezonën e dytë të klubit të fotografisë e cila organizohet nën bashkëpunimin e Institutit Junus Emre në Prishtinë, Prizren dhe Pejë dhe Komisionit të Përfaqësisë Turke në Kosovë. Në brendësinë e klubit merren për bazë takimet që fliten temat për teknikat e fotografimit profesional dhe amator por njëashtu edhe shëtitje të fotografive në vende të ndryshme në natyrë. Në këtë aspekt u mbajt shëtitje të fotografisë në Dragash. Kurse me datën 23.09.2018 është mbajtur shëtitja e dytë e fotografisë të klubit të fotografisë të Institutit Junus Emre në qytetin e Gjakovës.

Tani në javën që kaloi u organizua shëtitja e dytë e fotografisë ku në hapi i parë ishte në qarshinë e vjetër ve të arkitekturës së vjetër të qytetit të Gjakovës. Pastaj ka vazhduar me fotografimet në natyrë në malin e njohur Qabrat të Gjakovës. Pastaj në këtë shëtitje të fotografimit morrën pjesë edhe fotografistët profesionist Fahrettin BECEREN i cili morri pjesë me inkuadrimin e  Kryetarit të Komunës së Bursës Alinur Aktash, ku ai ua shpjegoi për hollësitë e aparatit si: për kadrazhin, për hapësirën, për brendësinë e fotografisë, portretet dhe fotografimet e natyrës. Pastaj profesionisti BECEREN anëtarëve të fotografisë ı shkëmbeu përvojat e tij në lidhje me fotografinë.

Ekskurzioni i dytë i fotografisë së bashku me anëtarët e fotografisë dhe moderatorë, përfaqësues të komisionit ushtarak turk në Kosovë dhe me përfaqësuesit e mediave gjithsej kanë marrë pjesë në 140 vetë.  Një shëtitje të fotografisë ka marrë pjesë edhe Ambasadorja e Turqisë në Kosovë znj. Kıvılcım Kılıç; Ajo tha: “Më gëzoi që ka reflektuar bashkëpunimi i Kosovës dhe Turqisë në bashkëpunimin e artit dhe artistëve të këtyre dy shteteve. Këto lloje të bashkëpunimeve të përherëshëm të lidhjeve të ngushta mes dy shteteve”. Në këtë ekskurzion të fotografisë duke përfshirë antarët e klubit, përfaqësuesit e KFOR’it turk dhe përfaqësuesëve të mediave gjithsej kanë marrë pjesë 140 vetë.